This project is read-only.

Generic Aggregator Nasıl Özelleştirilir?

Uygulamanın Veri Kaynaklarının Değiştirilmesi

Uygulama kendisine vereceğiniz RSS, ATOM, Twitter, Facebook ve YouTube veri kaynaklarından hepsini istediğiniz sayıda kullanabilir. Her bir veri kaynağı için otomatik olarak bir Windows Phone Pivot sayfası yaratılacak ve bu sayfada sizin belirleyeceğiniz başlık altında veri kaynağı gösterilecektir. Ayrıca her veri kaynağından gelen veri uygulamanın telefon üzerindeki alanında önbelleklenecektir.

Uygulamanın kaynak kodlarında MainPage.xaml.vb dosyasında aşağıdaki bölümü bulduktan sonra RSSSources adlı kolleksiyonu yeni RSSSource nesneleri ekleyerek istediğiniz kadar veri kaynağı tanımlayabilirsiniz.

  Private Sub MainPage_Loaded(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded
    Me.ApplicationBar.IsVisible = False
    VisualStateManager.GoToState(Me, "Loading", True)
    SystemTray.SetBackgroundColor(Me, CType(App.Current.Resources("AppBackground"), SolidColorBrush).Color)

    RSSSources.Add(New RSSSource() With {.Name = "Daron Blog",
                       .Source = "http://feeds2.feedburner.com/daronyondem",
                       .SourceType = RSSSource.SourceTypes.RSS})
    RSSSources.Add(New RSSSource() With {.Name = "Twitter",
                       .Source = "http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.xml?screen_name=daronyondem&count=10",
                       .SourceType = RSSSource.SourceTypes.Twitter})
    RSSSources.Add(New RSSSource() With {.Name = "Facebook!",
                       .Source = "https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=207889319255642&format=rss20",
                       .SourceType = RSSSource.SourceTypes.Facebook})
    RSSSources.Add(New RSSSource() With {.Name = "YouTube!",
                       .Source = "http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/daronyondem/uploads?v=2",
                       .SourceType = RSSSource.SourceTypes.YouTube})

    InitialShow()
  End Sub
Her veri kaynağının bir adı (Name), bir kaynak adresi (Source) ve bir de kaynak tipi (SourceType)'ı olmak zorunda. Kaynak tiplerinde şu an için seçeneklerimiz RSS, ATOM, Twitter, Facebook ve YouTube şeklinde. Kaynak adına verdiğiniz isim uygulama arayüzünde söz konusu kaynak için yaratılacak Pivot'un adı (Header bilgisi) olarak kullanılacak.

    RSSSources.Add(New RSSSource() With {.Name = "YouTube!",
                       .Source = "http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/daronyondem/uploads?v=2",
                       .SourceType = RSSSource.SourceTypes.YouTube})

Veri Kaynaklarını Düzenlerken

Veri kaynaklarını düzenlerken RSS ve ATOM'da doğrudan feed adreslerini kullanırken Twitter, Facebook ve Youtube tarafında feed adreslerini doğru vermek de çok önemli. Bunun için aşağıda hızlıca doğru veri kaynağı adreslerini nasıl bulabileceğinize bir değinelim.

http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.xml?screen_name=daronyondem&count=10

Twitter için yukarıdaki adresin içerisindeki screen_name parametresine twitter hesap adınızı yazmanız yeterli olacaktır.

https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=207889319255642&format=rss20

Facebook feed adresini tamamlamak için pageID'ye ihtiyacınız var. PageID'yi bulmak için facebookda söz konusu page'e gidip basit bir şekilde www yerine graph yazarsanız size bir JavaScript dosyası stream edilecek.

https://graph.facebook.com/daronyoendem

Yukarıdaki örnek adreste de görebileceğiniz üzere indirdiğiniz JavaScript dosyasından ID'nizi bulabilirsiniz.

{
  "about":"CTO \u0040 XOMNI | Microsoft Regional Director | Windows Azure MVP | Nokia Developer Champion",
  "awards":"Microsoft Regional Director Gold Global Impact Award 2009\nMicrosoft Regional Director Gold Global Impact Award 2010\nMicrosoft Regional Director Gold Global Impact Award 2011\nMicrosoft MVP 2008 - ASP.NET\nMicrosoft MVP 2009 - Silverlight\nMicrosoft MVP 2010 - Silverlight\nMicrosoft MVP 2011 - Silverlight",
  "is_published":true,
  "location":{
   "street":"",
   "city":"Istanbul",
   "state":"",
   "country":"Turkey",
   "zip":""
  },
  "talking_about_count":35,
  "username":"daronyoendem",
  "website":"http://daron.yondem.com",
  "were_here_count":0,
  "category":"Public figure",
  "id":"207889319255642",
  "name":"Daron Y\u00f6ndem",
  "link":"https://www.facebook.com/daronyoendem",
  "likes":6840,
  "cover":{
   "cover_id":352694414775131,
   "source":"http://m.ak.fbcdn.net/sphotos-b.ak/hphotos-ak-ash4/s720x720/420625_352694414775131_561631623_n.jpg",
   "offset_y":0
  }
}

Yukarıdaki örnek içerisinden ID bilgisini alıp aşağıdaki şekilde adresi yaratıp uygulamada facebook kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=207889319255642&format=rss20

YouTube kullanımı için aşağıdaki adresi alarak daronyondem kısmını kendi kanal adınız ile değiştirmeniz yeterli olacaktır.

http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/daronyondem/uploads?v=2

Görsel Özelleştirmeler

Görsel özelleştirmelere başlarken ilk olarak uygulamanın fon rengini değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için projedeki App.xaml içerisinde aşağıdaki kısma istediğiniz rengi yazmanız yeterli olacaktır.

  <Application.Resources>
  	<SolidColorBrush x:Key="AppBackground" Color="#FFFFE9A3"/>
  </Application.Resources>

Son olarak tabi ki proje içerisindeki tüm JPEG ve PNG kaynaklarına da göz atarak hepsinde uygulama logonuzun bulunduğundan emin olmanızda fayda var :) WMAppManifest.xml içerisinde de uygulamanızın adını ve açıklamasını değiştirebilirsiniz.

Last edited Dec 25, 2012 at 10:54 AM by daronyondem, version 3

Comments

No comments yet.